Clasa pregatitoare (II)

Clasa pregatitoare (II)

Clasa pregătitoare este prima treaptă de şcolarizare în cadrul învăţământului primar în care copilul preşcolar este înarmat cu informaţii, priceperi şi deprinderi ce-i vor fi necesare în următoarea etapă.

La Matematică şi Explorarea mediului elevii învaţă noţiuni matematice pe baza celor observate în natură. Numărând flori, frunze, fructe şi legume sau animalele de la fermă, copiii reuşesc să-şi însuşească mai uşor noţiunile predate. Jucându-se. Se familiarizează cu tabla interactivă, cu numărătoarea, încep să scrie pe caiete.

La orele de limbi străine elevii îşi dezvoltă auzul fonematic şi abilităţi de conversare, tot prin joc, sub îndrumarea profesorilor de specialitate.

Cât despre locul unde se desfăşoară clasa pregătitoare – la şcoală sau la grădiniţă, cel mai important este să corespundă din punct de vedere al spaţiului, al dotărilor, al măsurilor de siguranţă şi al pregătirii cadrelor didactice.

Încă de la această clasă atenţia trebuie îndreptată spre dezvoltarea personalităţii copilului. Să-i învăţăm să fie optimisti, să iubească tot ceea ce fac, să fie perseverenţi în orice demers, să fie mereu orientaţi către rezultatul final pe care să-l obţină prin muncă, să fie sensibili faţă de cei din jur şi să-i respecte, să aprecieze şi să fie recunoscători pentru ceea ce au.

0 comentarii